ბუნებრივი კატაკლიზმები და ადამიანის გავლენა გარემოზე

02 ნოე/2021

1672

სად შეიძლება ისწავლო, გარემოზე ზრუნვა, გაანალიზო ის ეკოლოგიური პრობლემები, რომელიც თავს იჩენს ყოველ სეზონზე, ჩვენი ქვეყნის და მსოფლიოს წინაშე, თუ არა უფრო ახლოს ბუნებასთან
აღნიშნულ თემებზე დემოკრატიული ჩართულობის მხარდაჭერის პროგრამის მონაწილეებს ნინო ავეტისიანი ესაუბრა

 პროგრამას ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია, შვედეთის გაეროს ასოციაციის ფინანსური მხარდაჭერით, პროგრამის პარტნიორი სამცხე-ჯავახეთში საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირია